[1]
GeambaşuC. 2020. Literatura polska 
w świetle komparatystyki rumuńskiej. Postscriptum Polonistyczne. 9, 1 (grudz. 2020), 143-150.