[1]
Podemska-AbtT. 2020. Między unikalnością a uniwersalizmem: 
obraz bohaterów aborygeńskich. 
Recepcja australijskiej literatury aborygeńskiej 
w Polsce. Postscriptum Polonistyczne. 9, 1 (grudz. 2020), 151-172.