[1]
RączkaT. 2020. Poezja na wosku traconym w brązie 
– literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty 
rzeźby Lidii Sztwiertni. Postscriptum Polonistyczne. 9, 1 (grudz. 2020), 243-251.