[1]
Sujkowska-SobiszK. 2020. Kulturowe uwarunkowania nazw 
alkoholowych napojów mieszanych 
sprzed roku 1989 i po nim 
w perspektywie kognitywno-stylistycznej. Postscriptum Polonistyczne. 9, 1 (grudz. 2020), 253-264.