[1]
KisielM. 2020. Poeci dwóch kultur [rec.] J. Pasterski: Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości. Postscriptum Polonistyczne. 9, 1 (grudz. 2020), 297-302.