[1]
PiechotaM. 2021. O pojęciu „piękna” w wierszach Słowackiego. 
Rekonesans. Postscriptum Polonistyczne. 4, 2 (sty. 2021), 27-38.