[1]
BąkM. 2021. Polski Sterne? 
O Królu Ladawy Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne. 4, 2 (sty. 2021), 57-67.