[1]
NęckaA. 2021. „Na grobach Anhellich”. 
Zdzisława Stroińskiego inspiracje Słowackim. Postscriptum Polonistyczne. 4, 2 (sty. 2021), 95-105.