[1]
RączkaT. 2021. Komentarze 
dla polskiego wędrowca 
w Przewodniku po Rydze i jej okolicach 
Gustawa Manteuffla z 1906 roku. Postscriptum Polonistyczne. 4, 2 (sty. 2021), 203-211.