[1]
RadkiewiczM. 2021. Beatrix Cenci – w perspektywie filmowej i genderowej. Postscriptum Polonistyczne. 4, 2 (sty. 2021), 215-224.