[1]
PawlasK. 2021. Sprawozdanie 
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Piękno Słowackiego”. 
Białystok, 6­9 maja 2009. Postscriptum Polonistyczne. 4, 2 (sty. 2021), 233-236.