[1]
StryjeckaA. 2021. Polonista pod rzymskim niebem. 
Literatura polska obecna w programach wykładów 
na dwóch rzymskich uniwersytetach: 
„La Sapienza” i „Tor Vergata”. Postscriptum Polonistyczne. 4, 2 (sty. 2021), 237-244.