[1]
KoziołekJ. 2021. Kronika muzyczna. 
10 albumów z lat 2008­–2009. Postscriptum Polonistyczne. 4, 2 (sty. 2021), 245-255.