[1]
BińczykE. 2023. Jaka sprawiedliwość w epoce antropocenu? Wstępne rozstrzygnięcia i wybrane trudności. Postscriptum Polonistyczne. 32, 2 (lis. 2023), 1-19. DOI:https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.32.03.