(1)
KisielM. Poeci Dwóch Kultur [rec.] J. Pasterski: Poezja Bogdana Czaykowskiego I Andrzeja Buszy W perspektywie Dwukulturowości. PSP 2020, 9, 297-302.