(1)
GrossmanE. Wspomnienia O Danielu C. Gerouldzie. PSP 2020, 9, 329-332.