(1)
NawareckaL. Miasto W Twórczości Juliusza Słowackiego. PSP 2021, 4, 69-78.