(1)
KempnaM. Co Się Stało Z Goplaną?. PSP 2021, 4, 225-231.