(1)
Nęcka-CzapskaA. Półka Literacka W Duchu Ekokrytyki. PSP 2023, 31, 1-20.