(1)
KozhinowaA. Polski KryminaƂ Milicyjny Jako Literatura Faktu. PSP 2024, 32, 1-14.