PrzybylskaR. (2020). Polonistyka zdezintegrowana 
– jak jest, jak mogłoby być. Kilka myśli pod dyskusję. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 29-32. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10618