WitoszB. (2020). Jaki obszar wspólnoty teoretycznej 
zbliża dziś językoznawców i badaczy literatury?. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 41-48. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10649