HejmejA. (2020). Pasaże i refrakcje. Literatura – „filologia narodowa” – komparatystyka. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 49-56. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10655