JarzębskiJ. (2020). Interpretacja w edukacji polonistycznej. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 57-62. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10657