KoziołekR. (2020). Niewspółmierność historii literatury 
z historiami innych. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 63-70. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10659