KisielM. (2020). Ucząc współczesności. 
Tezy. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 71-75. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10661