RosiekS. (2020). Przekleństwo nadmiaru? 
Notatki do referatu. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 87-94. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10663