NyczR., BąkM., & NęckaA. (2020). Polonistyka (znowu) w przebudowie. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 99-102. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10666