CzermińskaM., BąkM., & NęckaA. (2020). Literatura jest po prostu niezbędna. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 103-107. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10667