BoleckiW., BąkM., & NęckaA. (2020). Nic o nas bez nas. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 109-117. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10668