DziadekA., KłosińskiK., BąkM., & NęckaA. (2020). Wszystko jest możliwe. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 119-125. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10669