GajdaS., BąkM., & NęckaA. (2020). Filologia – co dziś ten termin znaczy?. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 127-129. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10670