Opacka-WalasekD., BąkM., & NęckaA. (2020). Doktorat nie powinien być 
rozszerzonym w rozmiarach magisterium. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 131-139. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10671