GeambaşuC. (2020). Literatura polska 
w świetle komparatystyki rumuńskiej. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 143-150. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10672