Podemska-AbtT. (2020). Między unikalnością a uniwersalizmem: 
obraz bohaterów aborygeńskich. 
Recepcja australijskiej literatury aborygeńskiej 
w Polsce. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 151-172. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10673