Hajduk-GawronW. (2020). Literatura polska 
w komiksowych planszach. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 173-180. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10674