BurnatowskiJ. (2020). Kozak w Brukseli, czyli Mariana Pankowskiego 
krytyczny zamysł na styku kultur. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 181-195. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10675