KrawczykA. (2020). „Widzialny porządek” czy „ukryty wymiar”? Haiku-images Stanisława Grochowiaka. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 197-214. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10676