PospiszilK. (2020). U siebie. 
Literacki obraz Górnego Śląska jako swojskiej, 
ale nieoswojonej przestrzeni pogranicza. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 215-234. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10677