ChojnowskiP. (2020). Herbert 
i jego tłumacz. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 235-241. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10678