RączkaT. (2020). Poezja na wosku traconym w brązie 
– literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty 
rzeźby Lidii Sztwiertni. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 243-251. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10679