Sujkowska-SobiszK. (2020). Kulturowe uwarunkowania nazw 
alkoholowych napojów mieszanych 
sprzed roku 1989 i po nim 
w perspektywie kognitywno-stylistycznej. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 253-264. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10680