NęckaA. (2020). Półka literacka 2011. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 267-281. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10681