TamborA. (2020). Filmowa półka sezonu 2011/2012. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 283-293. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10682