KisielM. (2020). Poeci dwóch kultur [rec.] J. Pasterski: Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 297-302. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10683