DutkaE. (2020). Mieniący się obraz Śląska [rec.] Aleksander Nawarecki: Lajerman. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 313-320. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10685