ChoriewW. (2020). Pamięci Jeleny Zacharowny Cybienko. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 323-327. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10686