GrossmanE. (2020). Wspomnienia o Danielu C. Gerouldzie. Postscriptum Polonistyczne, 9(1), 329-332. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10687