BąkM. (2021). Juliusz Słowacki. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 15-17. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11084