OpackaA. (2021). Z czego Janek psom szył buty 
w Kordianie Juliusza Słowackiego. Postscriptum Polonistyczne, 4(2), 19-25. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11085